Logo

Hotellavtale


Bodin Videregående skole har inngått gunstige hotellavtaler med noen av byens hotell. Bestill overnatting i forbindelse med bestilling av kurs, eller ta kontakt med oss i ettertid så ordner vi hotell.

Hotellkostnader kommer i tillegg til kursprisen.

Transporten mellom hotellet og Sikkerhetssenteret/skolen er gratis og besørges av skolen. Retur til hotellet alle kursdager.