Logo
Skipsfart

Skipsfart (STCW)

Offshore

Offshore

Landbasert

Landbasert

Velkommen

Velkommen

Velkommen til vår nye nettportal for bestilling av kurs. Vi håper den er brukervennlig og at den fungerer. Hvis ikke håper vi at dere tar kontakt, slik at vi kan rette opp eventuelle problemer så raskt som mulig.
 
På Bodin videregående skole, Sikkerhetssenteret og Nordland fagskole, Bodø Maritime kurssenter tilbyr sikkerhetskurs og andre kurs som er relatert til havarivern, redning, brann, sikkerhetsopplæring, passasjer- og krisehåndtering, samt bro- og maskinromssimulatorkurs. Sikkerhetssenteret har kurslokaliteter på Hammarskolten i Bodø, hvor vi har øvelsesområde med svært fine forhold for praktiske øvelser i Landegodefjorden. Mens det Maritime kurssenteret holder til ved Bodin videregående skoles lokaliteter på Mørkved. Vi tilpasser oss kundene og har anledning til å skreddersy kurs og kurspakker.