Logo

Brannvern kurs

29


MÅL:    
 • Forstå hva en brann er og hvordan den starter
 • Ulike slukkemetoder
 • Egenkontroll av håndslukker
 • Brannklasser
 • Branntrekant og brannfirkant
 • Branngasser
 • Brannspredning
 • Håndtere de mest vanlige håndslukkerne i praksis

MÅLGRUPPE:    
Bedrifter, rederier, lag, foreninger og/eller privatpersoner som ønsker å heve sin kunnskap eller ønsker re-trening i brannvern

FORKUNNSKAP:   
Ingen

VARIGHET:
2-3 timer

FREKVENS:
Interne retningslinjer

INNHOLD:
 • Teoretisk gjennomgang av brann
 • Praktiske brannvern
  • Bruk av håndslukkere
  • Bruk av husbrannslange
  • Bruk av brannteppe
  • Kontroll av håndslukker