Logo

DHLR - Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter

28

Ønsker du eller din bedrift kurs ved andre datoer, send e-post til bodin-post@vgs.nfk.no eller ring 75 65 10 12.

MÅL:
 • Forstå betydning av tidlig bruk av hjertestarter
 • Forstå hvordan en halvautomatisk hjertestarter fungerer
 • Lære bruk av hjelpemidler til innblåsing
 • Vite når en hjertestarter skal brukes
 • Forstå ulike forløp av hjertestarterbruk på ulike pasienttilfeller
 • Øve realistisk bruk av hjertestarter
 • Kjenne norsk regelverk for bruk av hjertestarter
       
MÅLGRUPPE:
Personer som har tilgang på hjertestarter privat eller offentlig, og ellers alle interesserte.
                               
FORKUNNSKAP:
Ved påmelding til kurs gis det tilgang til NRR e-læringsportal som må gjennomføres og bestås før praktisk del av kurset.

VARIGHET:
3 timer

FREKVENS:
12 måneder (anbefalt)

INNHOLD:
 • Teoretisk gjennomgang
  • E-læringsmodul
 • Praktisk trening
  • Sideleie
  • Hjerte- lungeredning (HLR)
  • HLR inkludert bruk av hjertestarter (DHLR)


GRUPPERABATT:
Vi setter opp egne kurs for grupper på inntil 8 personer.