Logo

ECDIS Electronic Chart and Information System

16

MÅL:
Kursdeltagerne skal kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse av ECDIS navigering og av elektroniske kart til å gjennomføre navigasjonsvakt på skip med slikt utstyr.
 
MÅLGRUPPE:
Kapteiner og deksoffiserer med navigatørsertifikat.
 
FORKUNNSKAP:
De som deltar på kurset må ha noe erfaring med kartarbeid og bør være i stand til å utføre alle vanlige navigasjonsoppgaver på en skipsbro.
 
VARIGHET:
Kursets lengde skal være minimum 24 timer fordelt på 3 dager.
 
FREKVENS:
Ubegrenset gyldighet (følger serifikatet) 
 
MYNDIGHETSKRAV:
Planen omfatter de krav som stilles i STCW 78-konvensjonens tabell A-II / 1, A-II / 2 og A-II / 3. Sjøfartsdierktoratets godkjente emneplan og IMO Model kurs 1,27
 
INNHOLD:
-Formålet med ECDIS
-Riktig og uriktig bruk
-ECDIS arbeid stasjon
-Fartøyets posisjon
-Posisjon kilde
-Grunnleggende navigasjon
-Skipets heading-vektor
-Forståelse av kartdata
-Kart kvalitet og nøyaktighet
-Kart organisasjon
-AIS funksjoner
 

OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

 

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.