Logo

ERM Engine resource management

15

MÅL:
Kurset inneholder opplæring i grunnleggende teori og prinsipper innenfor menneskelige faktorer under operative forhold og optimal ressursutnyttelse for skipets bro- og maskinbestning. Kurset vil også gi opplæring på gjeldende regelverk, prosedyrer for å opprettholde en sikker vakt.
 
MÅLGRUPPE:
Maskinsjefer og maskinister maskinsertifikat.
 
FORKUNNSKAP:
Det er ingen krav til forkunnskap på kurset.

VARIGHET:
Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 20 timer fordelt på minimum 3 dager.

FREKVENS:

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet. STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III.
I tillegg tilfredsstiller kurset internasjonale krav og krav fra Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
 
INNHOLD:
-Prinsipper rundt ledelse av fartøyets samlede resurser
-Prinsipper rundt menneskelige faktorer som har spesiell betydning for ledelse av fartøyets operasjoner
-Grunnleggende prinsipper rundt forhold som påvirker ressursutnyttelsen på fartøyet
-Regelverk som er knyttet til operasjon av fartøy
-Bruk av prosedyrer og prosedyrebygging,
-Bevissthet om lederens rolle og ansvar i holdnings skapende arbeid i forbindelse med nødsituasjoner ombord
  
OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

 

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.