Logo

Grunnleggende kurs hurtigbåt inkludert BRM/ERM

18

MÅL:

Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III, og Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, § 65om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs.

 

MÅLGRUPPE:

Førere, navigatører og maskinister som skal tjenestegjøre på hurtigbåtbro. 

 

FORKUNNSKAP:

Det er ingen krav til forkunnskap på kurset.

 

VARIGHET:

Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 38 timer fordelt på minimum 5 dager.

 

FREKVENS:

Gyldig 5 år. Forutsatt at det foretas godkjent retrening i løpet av en periode på 24 til 30 måneder etter utstedelse av kvalifikasjonsbevis.

 

MYNDIGHETSKRAV:

Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet. STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III. I tillegg tilfredsstiller kurset internasjonale krav og krav fra Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs.

 

INNHOLD:

 -Grunnleggende prinsipper rundt menneskelige faktorer som har innvirkning under operative forhold ved føring av hurtigbåt -Situasjonsoppfatning, kommunikasjon og holdninger

-Kunnskap og forståelse for de grunnleggende prinsipper rundt forhold som påvirker resursutnyttelsen på hurtigbåt
-Kegelverket som er knyttet til operasjon av hurtigbåt
-Bruk av prosedyrer og prosedyrebygging.
-Grunnleggende prinsipper rundt menneskelige faktorer som har innvirkning under operative forhold ved føring av hurtigbåt -Situasjonsoppfatning, kommunikasjon og holdninger
-Kunnskap og forståelse for de grunnleggende prinsipper rundt forhold som påvirker resursutnyttelsen på hurtigbåt
-Kegelverket som er knyttet til operasjon av hurtigbåt
-Bruk av prosedyrer og prosedyrebygging.
  
OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

 

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.