Logo

Grunnleggende Sikkerhet repetisjonskurs 2d

22


MÅL:
Oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:
  • beskrive risikofaktorer og identifisere barrierer
  • bidra til økt sikkerhet på innretninger offshore
  • utføre livreddende førstehjelp
  • evakuere fra helikopter
  • hindre at branntilløp oppstår og slukke mindre branner
  • evakuere fra innretninger offshore i redningsstrømpe og flåte
  • bruke redningsdrakt i sjø

MÅLGRUPPE:
Alle som skal oppholde seg på innretninger på norsk kontinentalsokkel.

FORKUNNSKAP:
Grunnleggende sikkerhetskurs eller minimum grunnleggende sikkerhetsopplæring godkjent av nasjonal sjøfartsmyndighet for sertifisert maritimt personell i henhold til STCW konvensjonen tabellene A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4.

VARIGHET:
2 dager

FREKVENS:
Opplæringen skal repeteres hver 48. måned av alle som skal oppholde seg på
innretninger på norsk kontinentalsokkel
Personell som ikke har gjennomført GSK-rep. innen 4 år må ta repetisjonskurset før
utreise.
Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-rep. i løpet av de siste 8 år må
gjennomføre nytt GSK.

INNHOLD:
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
• Risikoforståelse og barrierer
• Førstehjelp
• Helikopterevakuering
• Brannvern
• Evakueringsmidler
• Bruk av redningsdrakt

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 
EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Norsk olje og gass.