Logo

Grunnleggende Sikkerhetskurs 4d

21


MÅL:

Å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:

 •  beskrive risikofaktorer og identifisere barrierer
 •  bidra til økt sikkerhet på innretninger offshore
 •  utføre livreddende førstehjelp
 •  evakuere fra helikopter
 •  hindre at branntilløp oppstår og slukke mindre branner
 •  evakuere fra innretninger offshore i livbåt, redningsstrømpe og flåte
 •  bruke redningsdrakt i sjø

 

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

 

MÅLGRUPPE:

Alle som skal oppholde seg på innretninger på norsk kontinentalsokkel.
 

FORKUNNSKAP:

E-læringskurs GSK (Inngår som en del av kurspakken, og innlogging vil bli sendt til kursdeltaker etter påmelding)

 

VARIGHET:

4 dager

 

INNHOLD:
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
 • Risikoforståelse og barrierer
 • Førstehjelp
 • Helikopterevakuering
 • Brannvern
 • Evakueringsmidler
 • Bruk av redningsdrakt i sjø
 
OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

 

EMNEPLAN:

Klikk her for godkjente emneplaner fra Norsk olje og gass.