Logo

Grunnleggende Sikkerhetsopplæring 50t (GSO)

1

 


MÅL:
Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under driften av skipet. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

MÅLGRUPPE:
Alle sjøfolk som er ansatt om bord på skip, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet.

FORKUNNSKAP:
Det er ingen krav til forkunnskap.

VARIGHET:
Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 50 timer fordelt på minimum 5 dager.

FREKVENS:
Gyldig 5 år. Hvis man innehar ett grunnleggende sikkerhetskurs og ikke kan dokumentere effektiv fartstid på minst 12 mnd. de siste 60 måneder, må man gjennomføre et nytt grunnleggende sikkerhetskurs.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI/I, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

INNHOLD:
  • Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø
  • Forebyggende brannvern og brannslokking
  • Røykdykking teori og praktiske øvelser
  • Personlige redningsteknikker
  • Helikopterredning
  • Grunnleggende førstehjelp

Kurset erstatter tidligere IMO60 (50).

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

 

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.