Logo

Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering 16t (GSOoppdatering)

2


MÅL:
Sikre at deltakerne får vedlikeholdt sin grunnleggende sikkerhetsopplæring, som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensing under driften av skipet. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2 og 1-3.

MÅLGRUPPE:
Alle sjøfolk som er ansatt om bord på skip, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet.

FORKUNNSKAP:
Krav til forkunnskaper er tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med gyldig ferdighetssertifikat for grunnleggende sikkerhetskurs, dvs. ikke eldre enn 5 år fra utstedelse elle grunnleggende sikkerhetskurs ikke eldre en 5 år med 12 mnd fartstid siste 5 år før 31.12.2016.

VARIGHET:
Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på minimum 2 dager.

FREKVENS:
Gyldig 5 år. Hvis man innehar ett grunnleggende sikkerhetskurs og ikke kan dokumentere effektiv fartstid på minst 12 mnd. de siste 60 måneder, må man gjennomføre et nytt grunnleggende sikkerhetskurs.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2 og 1-3.

INNHOLD:
- Forebyggende brannvern og brannslokking
- Røykdykking teori og praktiske øvelser
- Personlige redningsteknikker
- Grunnleggende førstehjelp

 

OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 

EMNEPLAN:

Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.