Logo

Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering 16t (GSOoppdatering)

2


MÅL:
Sikre at deltakerne får vedlikeholdt sin grunnleggende sikkerhetsopplæring, som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensing under driften av skipet. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2 og 1-3.

MÅLGRUPPE:
Alle sjøfolk som er ansatt om bord på skip, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet.

FORKUNNSKAP:
Krav til forkunnskaper er gyldig ferdighetssertifikat for grunnleggende sikkerhetskurs eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for
sjøfolk. Gyldig ferdighetssertifikat skal være utstedt etter STCW-1978-konvensjonen regel VI/I med tilhørende tabeller. Hvis kompetansen er utgått
må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs, og gjelder kun for sjøfolk som skal oppgradere sertifikater fra STCW-95 til STCW-78 med endringer.

VARIGHET:
Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på minimum 2 dager.

FREKVENS:
Gyldig 5 år. Hvis man innehar ett grunnleggende sikkerhetskurs og ikke kan dokumentere effektiv fartstid på minst 12 mnd. de siste 60 måneder, må man gjennomføre et nytt grunnleggende sikkerhetskurs.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2 og 1-3.

INNHOLD:
- Forebyggende brannvern og brannslokking
- Røykdykking teori og praktiske øvelser
- Personlige redningsteknikker
- Grunnleggende førstehjelp

 

OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 

EMNEPLAN:

Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.