Logo

Hurtiggående mann over bord båt 32t

10


MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2.

MÅLGRUPPE:
Personell som er tiltenkt sikkerhetsfunksjon som HMOB båtfører.

FORKUNNSKAP:
Deltaker skal ha minimum grunnleggende opplæring i tabell A-VI/2-1, før deltakelse på dette kurset.

VARIGHET:
Kursets skal gjennomføres på minimum 32 timer fordelt på minimum 4 dager.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel  VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann-over-bord båt.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til opplæring av hurtiggående mann over bord båt personell i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

  • Forståelse av hurtiggående mann over bord båter sin konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning.
  • Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det er montert, under utsetting og berging.
  • Ta kommandoen over en hurtiggående mann over bord båt under og etter utsetting.
  • Betjene motor på en hurtiggående mann over bord båt.

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.