Logo

Hurtiggående mann over bord båt oppdatering 16t

11


MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2.

MÅLGRUPPE:
Personell som har sikkerhetsfunksjon som HMOB båtfører.

FORKUNNSKAP:
Kursdeltaker skal ha gjennomført grunnleggende kurs i redningsfarkost og mann over bord båt iht. tabell A-VI/2-1 og HMOB iht. tabell A-VI/2-2, før deltakelse på dette kurset. Dette skal dokumenteres:

Alternativ 1: Dokumentasjon på gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-2(dvs. ikke eldre enn 5 år) eller,

Alternativ 2: Dersom ikke gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-2, kan dokumentasjon på 12 mnd. fartstid i løpet av de siste 5 år, opparbeidet i tidsrom med gyldig kurs/sertifikat iht. tabell A-VI/2-2, godkjennes.
 
VARIGHET:
Kursets skal gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på minimum 2 dager.
 
FREKVENS:
Gyldig i 5 år.
 
MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel  VI/2 , STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann over bord båt.
 
INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til oppdatering av hurtiggående mann over bord båt personell i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.
  • Forståelse av hurtiggående mann over bord båter sin konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning.
  • Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det er montert, under utsetting og berging.
  • Ta kommandoen over en hurtiggående mann over bord båt under og etter utsetting.
  • Betjene motor på en hurtiggående mann over bord båt.
 
OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 
EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.