Logo

Medisinsk behandling 40t

7


MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til STCW kodens tabell A VI/4-2.
 
MÅLGRUPPE:
Personell som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.
 
FORKUNNSKAP:
Kursdeltaker skal tidligere ha gjennomført og bestått Medisinsk Førstehjelp.
 
VARIGHET:
Kursets lengde må minimum være på 40 timer over minimum 5 dager.
 
FREKVENS:
Gyldig i 5 år.
 
MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.
 
INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til medisinsk behandling i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.
 • Introduksjon av livreddende førstehjelp og medisinsk behandling
 • Livreddende førstehjelp
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hygiene om bord
 • Hjerte – lungeredning, oksygenterapi, akutte sykdommer
 • Hode/nakke/ryggskader
 • Mentale reaksjoner og stressmestring
 • Ressurser om bord og Radio Medico
 • Alkohol- og stoffmisbruk
 • Gynekologi – fødse
 • Tannbehandling
 • Dødsfall til sjøs
 • Generell sykepleie
 • Overvåkning og dokumentasjon
 • Sykdomslære
 • Behandling av reddede personer, hypotermi
 • Medikamenter og medisinsk utstyr
 • Sårbehandling
 • Enkel kirurgisk behandling
 • Praktiske øvelser i medisinsk behandling
 • Tropiske sykdommer, vaksinasjoner
 • Akutte mage/tarm lidelser

Kurset tilsvarer tidligere IMO40.
 
OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 
EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.