Logo

Medisinsk behandling oppdatering 8t

8


MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til STCW kodens tabell A VI/4-2.
 
MÅLGRUPPE:
Personell som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.
 
FORKUNNSKAP:
Kursdeltaker skal ha gyldig kompetansesertifikat for dekksoffiserer eller gyldig ferdighetssertifikat i medisinsk behandling iht. STCW kodens tabell A-VI/4-2, eller kurs ikke eldre enn 5 år med 12 mnd fartstid siste 5 år før 31.12.2016 før deltakelse på dette kurset.
 
VARIGHET:
Kursets lengde må minimum være 8 timer.
 
FREKVENS:
Gyldig i 5 år.
 
MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord og krav i EU direktiv92/29/EØF, som fastsatt i  artikkel 5, pkt. 3, jf. samme direktivs artikkel 4.
 
INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til medisinsk behandling i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.
 • Introduksjon av livreddende førstehjelp og medisinsk behandling
 • Livreddende førstehjelp
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hygiene om bord
 • Hjerte – lungeredning, oksygenterapi, akutte sykdommer
 • Hode/nakke/ryggskader
 • Ressurser om bord og Radio Medico
 • Generell sykepleie
 • Sykdomslære
 • Medikamenter og medisinsk utstyr
 • Praktiske øvelser i medisinsk behandling

Kurset tilsvarer tidligere IMO40 oppdatering.
 
OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 
EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.