Logo

Oppdatering (re-trening) hurtigbåt inkludert BRM/ERM

19

MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III, og Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, § 65om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs.
 
MÅLGRUPPE:
Førere, navigatører og maskinister som skal tjenestegjøre på hurtigbåtbro.
 
FORKUNNSKAP:
Opptakskrav til kurset for deltaker er gyldig kvalifikasjonsbevis for hurtiggående fartøy i henhold til §65 i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (FOR-2011-12-22-1523).
 
VARIGHET:
Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 24 timer fordelt på minimum 3 dager.
 
FREKVENS:
Kurset inngår som del av grunnleggende kurs for hurtigbåt (grunnkurs) og har en gyldighet på maks 24-30 måneder etter bestått kurs.
 
MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet. STCW konvensjonens avsnitt A, kapittel II og III. I tillegg tilfredsstiller kurset internasjonale krav og krav fra Sjøfartsdirektoratet i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, FOR-2011-12-22-1523, om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske hurtiggående skip om gjennomført og bestått godkjent hurtigbåtkurs.
 
INNHOLD:
Kursdeltagerne skal videreutvikle sine kunnskaper angende:
-Grunnleggende prinsipper rundt menneskelige faktorer som har innvirkning under operative forhold ved føring av hurtigbåt -Situasjonsoppfatning, kommunikasjon og holdninger
-Kunnskap og forståelse for de grunnleggende prinsipper rundt forhold som påvirker resursutnyttelsen på hurtigbåt
-Regelverket som er knyttet til operasjon av hurtigbåt
-Bruk av prosedyrer og prosedyrebygging.
 

OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

 

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.