Logo

Oppdateringskurs for dekksoffiserer uten godkjent fartstid 66t

33

NB! Kursavholdelsen som starter 26.02.2018 går over dagene mandag-søndag.

MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i henhold til STCW kodens tabeller A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og A-VI/4-2.

MÅLGRUPPE:
Dekksoffiserer, samt andre som er utpekt til leder for beredskapsfunksjoner ombord i skip.

FORKUNNSKAP:
Eleven skal minimum ha gjennomført og bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring og videregående sikkerhetsopplæring før deltakelse på kurset.

VARIGHET:
Kursets lengde må minimum være på 66 timer over minimum 7 dager.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW konvensjonens regel VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/1.2, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 og STCW kodens tabeller A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og A-VI/4-2.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring for alle skipsoffiserer og andre i beredskapsfunksjoner på skip i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

Kurset består av tre hoveddeler: Redning, brannvern og førstehjelp.
Redning:
  • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting (teori og praksis)
  • Betjene motor på en redningsfarkost (teori og praksis)
  • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet (teori og praksis)
  • Bruk av innretninger til å angi posisjon (teori og praksis)

Brannvern:
  • Lede brannslokkingsoperasjoner ombord på skip (teori og praksis)
  • Organisere og lære opp brannlag (teori og praksis)
  • Faste deteksjons og slokkeanlegg (teori)
  • Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse (teori)

Medisinsk førstehjelp:
  • Førstehjelp i tilfelle ulykke eller sykdom om bord

Kurset tilsvarer tidligere IMO80.

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.