Logo

Oppdateringskurs for maskinoffiserer uten godkjent fartstid 66t

34

NB! Kursavholdelsen som starter 26.02.2018 går over dagene mandag-onsdag, og lørdag-tirsdag. Dette gjøres fordi kurset samkjøres med et annet kurs.

MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i henhold til STCW kodens tabeller A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

MÅLGRUPPE:
Maskinoffiserer, samt andre som er utpekt til leder for beredskapsfunksjoner ombord i skip.

FORKUNNSKAP:
Eleven skal minimum ha gjennomført og bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring og videregående sikkerhetsopplæring før deltakelse på kurset.

VARIGHET:
Kursets lengde må minimum være på 66 timer over minimum 7 dager.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW konvensjonens regel VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/1.2, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4 og STCW kodens tabeller A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring for alle skipsoffiserer og andre i beredskapsfunksjoner på skip i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

Kurset består av tre hoveddeler: Redning, brannvern og førstehjelp.

Kurset tilsvarer tidligere IMO80.

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.