Logo

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs 4d

25


MÅL:
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
 • Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner
 • Grunnleggende innføring livbåt
 • Mønstring, klargjøring og evakuering
 • Alternative evakueringsmidler

FORKUNNSKAP:
 • Grunnleggende sikkerhetskurs

MÅLGRUPPE:
Personell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjon.

VARIGHET:
Konvensjonell livbåt: 4 dager

INNHOLD:
Deltakeren skal etter endt opplæring kunne;
 • beskrive organisering av beredskap på innretning offshore, samt hensikt med en slik organisering
 • klargjøre livbåt for evakuering
 • organisere og lede mønstring og ombordstigning
 • kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen
 • sjøsette livbåt fra innretning og føre livbåt i sikker sone
 • manøvrere/føre livbåt og tilrettelegge for opphold om bord på sjøen
 • håndtere nød systemer og utstyr tilpasset ulike forhold om bord i livbåt
 • beskrive utsetting og trygg evakuering ved bruk av alternative evakueringsmidler; flåte og redningsstrømpe

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 
EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Norsk olje og gass.