Logo

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs 1d

26


MÅL:
Deltakeren skal etter endt opplæring kunne;
  • klargjøre livbåt for evakuering
  • organisere og lede mønstring og ombordstigning
  • kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen
  • sjøsette livbåt fra innretning og føre livbåt i sikker sone
  • manøvrere/føre livbåt og tilrettelegge for opphold ombord
  • håndtere nød systemer og utstyr tilpasset ulike forhold om bord i livbåt

MÅLGRUPPE:
Personell som utøver livbåtførerfunksjon.

FORKUNNSKAP:
  • Grunnleggende sikkerhetskurs
  • Livbåtfører grunnkurs

VARIGHET:
1 dag

FREKVENS:
24 måneder

INNHOLD:
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
  • mønstring, klargjøring og evakuering

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 
EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Norsk olje og gass.