Logo

Passasjer- og krisehåndtering 16t

9


MÅL:
Etter kurset skal deltakeren kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2, kompetanse i krisehåndtering og menneskelig adferd

MÅLGRUPPE:
Alle som skal jobbe på passasjerbåt.

FORKUNNSKAP:
Det er ingen krav til forkunnskap for å gjennomføre Passasjer- og Krisehåndterings kurs.

VARIGHET:
Kursets gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på minimum 2 dager.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel V/2, STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2.

INNHOLD:
  • Passasjerhåndtering
  • Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
  • Krisehåndtering og menneskelig adferd
  • Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger

Kurset tilsvarer tidligere Crowd and crisis (C&C).

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.