Logo

Polarkode kurs Basic

41

MÅL:

Kursdeltakerne skal kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse til hvordan bidra og gjennomføre sikre operasjoner av fartøy som opererer i polare farvann, de skal ha bevissthet om gjeldende regelverk. De skal ha forståelse og kunnskap på hvordan det bør reageres i forbindelse med; nødsituasjoner, sikker manøvrering/navigering og hindring av forurensning i polare farvann.
 

MÅLGRUPPPE:

Skipsfører, Overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat som opererer i åpne1 polare farvann. Og ansvarshavende vaktoffiser på bro på skip med polarskipsertifikat som operer i andre2 polare farvann.

1 Med åpne polare farvann menes områder hvor navigeringen kan skje uhindret med haviskonsentrasjon mindre enn 1/10. I åpne polare farvann skal det ikke finnes is dannet på land.

2 Med andre polare farvann menes områder som ikke er isfrie eller åpne, eller åpne farvann hvor det finnes breis.
 

FORKUNNSKAP:

Det er ingen krav til forkunnskap, kurset er spesielt rettet mot stillinger hvor det foreligger formelle krav ihht Polarkoden, men er ikke begrenset til de stillinger.
 

VARIGHET:

Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 24 timer fordelt på minimum 3 dager.

FREKVENS:

Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:

Kurset tilfredsstiller krav om IMO modell kurs 7.11 som er godkjent av sjøfartsdirektoratet, opplæringen er forankret i STCW A-V/4.1. FOR-2011-12-22-1523 § 58a. Ferdighetssertifikat Polarkoden.

INNHOLD:
Polarkoden, Forskrifter, standarder og dokumentasjon ombord
Fartøy karakteristikk og operasjon av fartøy i polare farvann med lave temperaturer
Fartøy operasjon / manøvrering i is
Ruteplanlegging
Isbryter operasjoner

Is karakteristikk, deteksjon, dynamikk, rapporter og rapportering.
Arktisk meteorologi og iskart/ bilder
Søk og redning i polare farvann
Forberedelse av miljø, helse og sikkerhet
Realistiske simulator øvelser

Link: IMO in the polar environment: the Polar Code explained


OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.