Logo

Polarkode kurs videregående

42

MÅL:

Kursdeltakerne skal kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse til hvordan bidra og gjennomføre sikre operasjoner av fartøy som opererer i polare farvann, de skal ha bevissthet om gjeldende regelverk. De skal ha forståelse og kunnskap på hvordan det bør reageres i forbindelse med; nødsituasjoner, sikker manøvrering/navigering og hindring av forurensning i polare farvann. Deltakerne skal demonstrere tilstrekkelig kunnskap om skipets konstruksjon, stabilitets utfordring, maskineri og maskineri systemer, redningsutstyr og hjelpemidler, utfordring med brannbeskyttelse, seilas planlegging og ship routing, utfordring med navigasjonssystemer og utstyr.
 

MÅLGRUPPPE:

Skipsfører og overstyrmann på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre2 polare farvann

1 Med åpne polare farvann menes områder hvor navigeringen kan skje uhindret med haviskonsentrasjon mindre enn 1/10. I åpne polare farvann skal det ikke finnes is dannet på land.

2 Med andre polare farvann menes områder som ikke er isfrie eller åpne, eller åpne farvann hvor det finnes breis.
 

FORKUNNSKAP:

Forkunnskap til kurset er fullført opplæring som oppfyller kravene for å kunne få utstedt ferdighetssertifikat polarkoden – grunnleggende.
 

VARIGHET:

Kursets lengde skal gjennomføres på minimum 16 timer fordelt på minimum 2 dager.

FREKVENS:

Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:

Kurset tilfredsstiller krav om IMO modell kurs 7.12 som er godkjent av sjøfartsdirektoratet, opplæringen er forankret i STCW A-V/4.1. FOR-2011-12-22-1523 § 58b. Ferdighetssertifikat Polarkoden.

INNHOLD:
Polarkoden, Forskrifter, standarder og dokumentasjon ombord
Fartøy karakteristikk og operasjon av fartøy i polare farvann med lave temperaturer
Fartøy operasjon / manøvrering i is
Ruteplanlegging
Isbryter operasjoner
Is karakteristikk, deteksjon, dynamikk, rapporter og rapportering.
Arktisk meteorologi og iskart/ bilder
Søk og redning i polare farvann
Forberedelse av miljø, helse og sikkerhet
Overlevelses teknikker og førstehjelp i kaldt klima
Realistiske simulator øvelser
Miljø problematikk forankret i MARPOL.

 

OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.