Logo

Redningsfarkost og mann over bord båter 32t

12


MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.

MÅLGRUPPE:
Personell som er tiltenkt sikkerhetsfunksjon som livbåtfører eller mann over bord båtfører.

FORKUNNSKAP:
Kursdeltaker skal ha minimum grunnleggende sikkerhetsopplæring før deltakelse på dette kurset.

VARIGHET:
Kursets skal gjennomføres på minimum 32 timer fordelt på minimum 4 dager.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel  VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1. Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til opplæring av redningsfarkost mann over bord båt personell i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

  • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann over bord båt under og etter utsetting (teori og praksis).
  • Betjene motor på en redningsfarkost (teori og praktisk demonstrasjon).
  • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet (teori og praksis).
  • Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler (teori og praktisk demo).
  • Gi førstehjelp til overlevende (teori og praksis).

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.