Logo

ROC Radio Operator Certificate

20

PRIS:

Prisen er inkludert sertifikatavgift til Telenor


MÅL:
Kursdeltagere skal kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse av GMDSS som system om komponenter/utstyr som inngår i dette,
tilstrekkelig til å kunne betjene utstyret og utøve nødvendig vedlikehold.

MÅLGRUPPE:
Brukerer av GMDSS utstyr i fartsområde A1.
 
FORKUNNSKAP:
De som deltar på kurset bør ha noe erfaring med VHF/SRC og må beherske engelsk.
Personer må være fylt 18 år før ROC-sertifikat kan utstedes
 
VARIGHET:
Kursets lengde skal være minimum 40 timer fordelt på 5 dager.
 
FREKVENS:
Sertifikatet må forynes hver femte år.  
 
MYNDIGHETSKRAV:
Kurset baseres på emneplan godkjent av sjøfartsdirektoratet.Planen omfatter de krav som stilles i STCW 2010 seksjon I/1, I/4, I/5, I/6, I/8, I/10, I/12, IV/1, Seksjon A-I/6, A-I/8, A-I/11, A-I/12, A-IV/2, A-VIII/2 Part3, B-I/6, B-I/8, B-I/12 pkt. 72, seksjon B-IV/2 pkt. 29 – 49 og B-VIII/2.
Videre er IMO sitt modellkurs for ROC lagt til grunn for emneplanen, samt Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk (FOR-2011-12-22-1523).
 
INNHOLD:
-Formålet med GMDSS
-Sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS-delsystemer
-Utføre radiotjenester i nødssituasjon
-Rammeverket vedrørende den maritime mobile tjeneste
-Radio Regulations
-Identifisering av radiostasjoner
-Service publikasjoner
-Radiobølgeutbredelse
-Batterier,antenner
-Gjennomføring av enkel testing for å
 identifisere feilkilder knyttet til GMDSS komponenter
-Grunnleggende om DSC
-Maritime Safety Information (MSI)
-VHF taleprosedyrer
-Cospas/Sarsat, EPIRB, RADAR SART og AIS SART, håndholdt VHF
-SAR-øvelser  

 

OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.
 

EMNEPLAN:

Klikk her for godkjent emneplan fra Telenor.