Logo

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

37


MÅL:

Deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om sikringsrelaterte plikter om bord. Dette inkluderer også deltagelse i aktiviteter knyttet til forebygging og bekjempelse av piratvirksomhet og væpnede ran. Kurset fører fram til ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

MÅLGRUPPPE:

Sjøfolk på skip og flyttbare innretninger som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan (ISPS-skip) og som er tildelt særlige plikter innenfor sikring skal ha ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter iht STCW-kodens tabell A-VI/6-2.

FORKUNNSKAP:

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset.

VARIGHET:

Kursets lengde er 8 timer

FREKVENS:

Det er ikke krav til oppdatering av kurs i sikringsbevissthet.

MYNDIGHETSKRAV:

Kurset baseres på emneplan for sjøfolk med særlige sikringsplikter godkjent av sjøfartsdirektoratet. Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/6, STCW kodens avsnitt A-VI/6 og tabell A- VI/6-2.


 

INNHOLD:

·         Maritim sikkerhets politikk

·         Sikkerhets ansvar

·         Skipets Sikkerhets vurdering

·         Sikrings utstyr

·         Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons

·         Skipets sikkerhets handlinger

·         Beredskap, øvelse og trening

·         Sikkerhets administrasjon

Sluttest: Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes kursbevis.


OVERNATTING:

Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.