Logo

Videregående Sikkerhetsopplæring oppdatering 24t (VSOoppdatering)

4


MÅL:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

MÅLGRUPPE:
Dekks- og maskinoffiserer, samt andre som er utpekt til leder for beredskapsfunksjoner ombord i skip.

FORKUNNSKAP:
Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring regel VI/2 nr. 1, VI/3 og VI/4 nr. 1. Dette skal dokumenteres ved gyldig kompetansesertifikat for offiserer (dekk-, maskin- eller skipselektriker) eller gyldig kursbevis på videregående sikkerhetskurs. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016 med gyldig sertifikat for offiserer. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato, og gjelder kun for sjøfolk som skal oppgradere sertifikater fra STCW-95 til STCW-78 med endringer.

VARIGHET:
Kursets lengde må minimum være på 24 timer over minimum 3 dager.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI/2, VI/3 og VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/2, A-VI/3 og A-VI/4 og tabeller A-VI/2-1,A-VI/3 og A-VI/4-1. Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter, brannledelse og medisinsk førstehjelp.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring for alle skipsoffiserer og andre i beredskapsfunksjoner på skip i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

Kurset består av tre hoveddeler: Redning, brannvern og førstehjelp.

Redning:
  • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting (teori og praksis)
  • Betjene motor på en redningsfarkost (teori og praksis)
  • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet (teori og praksis)
  • Bruk av innretninger til å angi posisjon (teori og praksis)

Brannvern:
  • Lede brannslokkingsoperasjoner ombord på skip (teori og praksis)
  • Organisere og lære opp brannlag (teori og praksis)
  • Faste deteksjons og slokkeanlegg (teori)
  • Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse (teori)

Medisinsk førstehjelp:
  • Førstehjelp i tilfelle ulykke eller sykdom om bord

OVERNATTING:
Klikk her for mer informasjon om overnatting, bespisning og transport.

EMNEPLAN:
Klikk her for godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet.